Skautský boom v Ludgeřovicích

Když se před pár lety dva zkušení skautští vedoucí přistěhovali s rodinou do Ludgeřovic, jednoduše je napadla myšlenka, že by na povodí Ludgeřovického potoka mohli zasít semínko skautingu. A díky jejich nadšení a usilovné práci semínko vzklíčilo rychleji, než sami čekali.  

 

Přibližně v lednu minulého roku k sobě tito dva kamarádi přizvali další čtyři a společně se rozhodli založit (nejen) pro místní děti křesťanský skautský oddíl.  Začali tak pořádat skautské schůzky na ludgeřovické faře pro děti od tří do šesti let – tzv. benjamínky a od šesti do desíti let – tzv. vlčata a světlušky. Nejprve sice začínali jen s dětmi známých a svými vlastními, postupně se však k nim přidávaly další a další děti – až narostli na 45 členů.

Proč zrovna skautský oddíl? Skauting je celosvětové hnutí fungující již 110 let. Jeho posláním je všestranně rozvíjet osobnost každého člověka. Jednotlivé oddíly jsou tak místem, kde děti mohou získat pevná přátelství mezi vrstevníky, hodnoty, za které se dokážou postavit, a hlavně spoustu užitečných dovedností do života jako je umění spolupracovat, být zodpovědný, nevzdávat se a vždycky si umět poradit. Mohou na vlastní kůži zažít skutečná dobrodružství uprostřed přírody, na která jen tak nezapomenou.  Ty zažívají hlavně na skautských táborech o letních prázdninách.

Přesně takový tábor zažili místní skauti letos už podruhé. Tentokrát tábořili osm dní v podsadových stanech nedaleko Straníku u Nového Jičína.  A nyní je čeká nový školní rok. Kromě pravidelných schůzek se v něm těší například na výpravu do Jeseníků a spoustu dalších zajímavých výprav, roznášení Betlémského světla, nebo třeba na novou klubovnu, která by měla pomocí vlastních prostředků vedoucích a darů vzniknout do Vánoc ve sklepních prostorách fary. Díky tomu by tak konečně mohli mít k dispozici vlastní prostory, které budou moci naplno využívat pro svou činnost.

 

Amálie Fornadlová

 

Více informací najdete na webových stránkách: www.skautludgerovice.cz