Skautský program

Hlavní principy skautského programu:

Skautská výchovná metoda je ucelený systém, který se snaží vést mladého člověka na cestě jeho osobního růstu. Mezi hlavní prostředky patří:

 • respektování mravních hodnot
 • týmová práce v malých skupinách
 • sebevýchova
 • motivace dětí pomocí příběhů
 • pobyt v přírodě
 • programy vedoucí k seberozvoji
 • průvodcovská role dospělých
 • služba společnosti
 • prostředí pro nové kamarádské vazby

Základní trojice principů skautingu:

Skautské hnutí je založeno na třech principech, které se promítají do skautského slibu i zákona. Udávají směr celému skautskému hnutí: odpovědnost za sebe a svůj rozvoj spolupráce, pochopení a odpovědnost vůči druhým lidem i životnímu prostředí hledání duchovních hodnot, které člověka přesahují

Program je pestrobarevný a stojí na pevných principech

 • Skautský program je pestrobarevný – náplň činností je různorodá a přizpůsobená jak věku, tak individuálním potřebám dětí.
 • V oddílech se potkávají děti a mladí lidé s rozdílnými schopnostmi, různých národností nebo odlišného náboženského vyznání. Skauting je otevřen všem a každému nabízí příležitost navázat nová přátelství.
 • Skauti prožívají život naplno. Berou ho do svých rukou a dělají to, co je baví. Fotí, píší reportáže, slaňují skály, hrají na kytaru nebo sportují.
 • Někteří skauti se vydávají se svými oddíly za dobrodružstvím na vodu, sjíždějí řeky a učí se postarat o sebe i posádku lodi. Jiní objevují české kraje i Evropu na kolech.
 • Nejdůležitější je ale to, co se přitom učí mimochodem – že má cenu se o něco snažit, zapojit se, spolupracovat, být součástí světa.

Máme komplexní výchovnou metodu

Skautská výchovná metoda je ucelený systém, který se snaží vést mladého člověka na cestě jeho osobního růstu. Mezi hlavní prostředky patří:

 • respektování mravních hodnot
 • týmová práce v malých skupinách
 • sebevýchova
 • motivace dětí pomocí příběhů
 • pobyt v přírodě
 • programy vedoucí k seberozvoji
 • průvodcovská role dospělých
 • služba společnosti
 • prostředí pro nové kamarádské vazby

Děti se učí týmové práci

Základním prostředkem ve skautské výchovné metodě je družinový systém. Pěti- až sedmičlenné skupiny (družiny) pracují v týmu a společně připravují i realizují program. Družinu vede starší a zkušenější skaut či skautka. Učí se odpovědnosti za druhé a podílejí se na vedení svých vrstevníků. Stávají se spolehlivějšími, získávají samostatnost, sebedůvěru a schopnost spolupracovat.

 

Skauti pracují na osobním rozvoji

Základním nástrojem současného programu je Stezka. Ta nabízí skautům řadu možností, jak na sobě pracovat: obsahuje soubor aktivit a nápadů, jak se naučit něco nového o sobě, o druhých lidech, o přírodě i celém světě.

Některé aktivity ve Stezce si vybírá každý za sebe, jiné plní malý tým nebo celý oddíl. Každý má možnost si vybrat to své a dosáhnout cíle. Důraz klademe na kompetence – nestačí jen něco znát, ale mnohem důležitější je umět své znalosti využít ve správnou chvíli.

Oddílový program vrcholí v létě

V oddílech se převádí skautské poslání do praxe. Program se během roku uskutečňuje na schůzkách v klubovně, na hřišti či v okolí. O víkendech vyrážejí oddíly na vícedenní akce ven do přírody. V létě pak činnost oddílu završí tábor – ten je většinou stanový a trvá přibližně 2 týdny.

 

 

Základní trojice principů skautingu

Skautské hnutí je založeno na třech principech, které se promítají do skautského slibu i zákona. Udávají směr celému skautskému hnutí:

 • odpovědnost za sebe a svůj rozvoj
 • spolupráce, pochopení a odpovědnost vůči druhým lidem i životnímu prostředí
 • hledání duchovních hodnot, které člověka přesahují