Naše činnost

Pro skauty a skautky připravujeme pravidelné schůzky, víkendové výpravy i letní stanové tábory. Co si děti od skautu odnáší a kde nás mohou najít?

Parta

Ve skautu vznikají pevná přátelství na celý život. Skauti pracují v malých skupinkách - družinách, ve kterých mají možnost prožívat nevšední zážitky, podívat se za vlastní hranice, nebo se zkrátka doma jen tak nenudit a naplno využít svůj volný čas.

Junák - český skaut, z.s.

Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí.
Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.

Příležitost

Skauting je příležitost bavit se smysluplně, získat důležité sociální a praktické dovednosti do života. Skaut nabízí podívat se s kamarády do zahraničí, naučit se spoustu nového, nebo ukázat co v sobě děti mají. Je to taková druhá rodina...

 Moderní organizace s dlouholetou tradicí - u nás již od roku 1912

Moderní organizace s dlouholetou tradicí - u nás již od roku 1912

Skauting byl založen v Anglii již roku 1907. O pět let později se uskutečnil první skautský tábor v čechách nedaleko hradu Lipnice pod vedením prof. A. B. Svojsíka - zakladatele skautingu u nás. Skauting byl pro svou demokratičnost třikrát zakázán, jednou za nacistického a dvakrát za komunistického režimu. V těchto obdobích se mnoho skautů přidalo k partyzánskému odboji, nebo bylo obětí politických procesů. Od roku 1989 počet skautů stále roste, skauti jsou s 60 tisíci členů největší výchovnou organizací pro děti a mládež v zemi. Dobrodružství, příroda, fair play a parta kamarádů prostě táhnou.

Vedení okresní rady

Okresní rada Junáka (ORJ) sdružuje všechna střediska v Ostravě, podporuje skautskou výchovu dětí, zvyšuje kvalitu programu, poskytuje zázemí pro činnost středisek a podporuje vedoucí všech oddílů a středisek. ORJ je zastoupena všemi středisky, volenými členy, předsedkyní ORJ a jejím zástupcem, místopředsedou ORJ.
Mgr. Hana Mamčařová
Mgr. Hana Mamčařová
Předsedkyně ORJ
Jiří Harazim
Jiří Harazim
Místopředseda ORJ

Skauting pro život...

Co o nás říkají skauti a co jejich rodiče? Zeptali jsme se jedné rodiny, kde mají skauting v krvi...

V Ostravě máme 57 oddílů! Některé jsou dokonce se zaměřením na vodáckou, nebo duchovní výchovu. Každý si vybere...

Co otřásá ostravským skautingem