Přehled akcí

Cílem kalendáře je poskytnout ucelený přehled chystaných akcí na okrese.

jedná se o akce pro veřejnost, akce středisek, vzdělávacích kurzů, zážitkových akcí, zasedání ORJ a KRJ a další.

Akce pro veřejnost; Akce středisek; Vzdělávací akce; ORJ / KRJ