Junák – český skaut

Junák – český skaut, z. s.

Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností. Junák – český skaut, z. s. sdružuje 55 tisíc dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků a je největší výchovnou organizací v republice. Zároveň je členem světových skautských organizací WOSM a WAGGGS.

Skauting v Ostravě

 • 5.4.1919 vznikl v Ostravě první oddíl
 • 1234 členů v 57 oddílech
 • Skautské oddíly podporuje 300 dobrovolníků

Skauting v ČR

 • 60 522 členů ve 2 147 oddílech
 • 1 023 dětských táborů
 • Skautské oddíly podporuje 12 862 dobrovolníků

Skauting ve světě

 • nepřetržitý růst od roku 1907
 • skautské hnutí existuje v 216 zemích a teritoriích
 • na světě je celkem 40 milionů skautů

Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty.

Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí.

Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:

 • hrát fér
 • spolupracovat s ostatními
 • být ohleduplný k okolnímu prostředí
 • mít vztah k přírodě