Věkové kategorie

V každém věku se zaměřujeme na to, co děti při svém vývoji nejvíce potřebují


Nejmenší skauti a skautky 5-7let (Benjamínci)

Ve věku 5–7 let začíná pro malé Benjamínky první dobrodružství. Vašim dětem se věnujeme individuálně – poznávají svět, hrají si s druhými, učí se samostatnosti.


Mladší skauti a skautky 8-10let (Vlčata, světlušky a žabičky)

Rozvíjíme tvořivou fantazii a vyrážíme za dalším dobrodružstvím – u dětí ve věku od 8 do 10 let podporujeme praktické dovednosti formou her, výletů i táboření.


Skauti a skautky 11-14 let 

Děti ve věku od 11 do 14 let plánují své aktivity a získávají sebedůvěru i zkušenosti díky vlastním zážitkům – zdolávají překážky, radují se z úspěchů, učí se z nezdarů.


Dospívající skauti a skautky 15+ let (Roveři a rangers)

Urči si vlastní program – v rámci svého roverského kmenu. Poznej nové kamarády v zahraničí, vyzkoušej si rafting, slaňuj horu, cestuj do neznáma. Rovering je výzva!


Dospělí dobrovolníci

Chcete strávit svůj volný čas smysluplnou prací pro druhé, ale nevíte jak? Připojte se k našim 7 000 dospělých dobrovolníků v ČR. Na skauting není nikdy pozdě.