Podpořte nás

 

Co dělá naše organizace?
Naše organizace se věnuje dětem a mladým lidem. Zaměřuje se na jejich výchovu i vzdělání ve volném čase. Skautský výchovný a vzdělávací systém je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. S časem a v závislosti na požadavcích a přáních našich členů se mění aktivity, které s dětmi podnikáme.

Jaký je princip skautského výchovného a vzdělávacího systému?
Principem je vytváření různorodých příležitostí, při kterých si děti přirozeným a atraktivním způsobem s ohledem na svou osobnost osvojují základní životní hodnoty, poznávají a vzdělávají se. Přirozený a atraktivní způsob znamená realizaci takových aktivit, které jsou dětem blízké, baví je, při kterých se zasmějí, při kterých jsou se svými kamarády. S námi si děti mohou vyzkoušet činnosti z různých oblastí – sportovní hry, rukodělné práce, umělecká činnost, poznávání vědy a techniky, poznávání přírody. Přitom jsou děti vedeny uplatňovat teoretické vědomosti i praktické dovednosti. Díky týmové práci při využití hierarchické struktury organizace, což je základním prvkem skautské výchovy, si děti nejen upevňují a zdokonalují své schopnosti a dovednosti jako jsou odpovědnost, organizační schopnosti, řízení, komunikační dovednosti, schopnosti empatie, ale také mohou získat přátelství i na celý život. Na základě bohaté nabídky aktivit děti samovolně zjišťují, co je baví, v čem jsou šikovné i v čem mají slabiny a my je učíme, jak s tím vším pracovat.

Jaké jsou naše největší výdaje?

  • výdaje na opravy, údržbu a rekonstrukce budov, které vlastní Junák – český skaut, z.s. a kde se pravidelně scházejí děti
  • výdaje na služby spojené s provozem budov – elektřina, vodné, stočné, plyn
  • výdaje na vzdělávání našich členů, kteří vedou dětské oddíly nebo je budou vést (kurzy zaměřené na pedagogiku, psychologii, schopnost organizace a týmové práce, znalost právních předpisů, zdravovědy a zásad bezpečnosti)
  • výdaje jako jsou účastnické poplatky na různých soutěžích a akcích národního i mezinárodního rozsahu, výdaje na dopravu na tyto soutěže a akce
  • výdaje na různé akce, které organizujeme nejen pro naše dětské členy, ale také pro ostatní děti (děti z dětských domovů, handicapované děti)

 

Jak jsou ohodnoceni lidé z naší organizace, kteří se přímo věnují dětem?

Jak Vy můžete podpořit organizaci, která je zaměřena na všestranný rozvoj dětí a mladých lidí?

KONKRÉTNÍ FORMA POMOCI JE JEN NA VÁS

 

A co může udělat naše organizace pro Vás?
My pro Vás, Vaše děti nebo pro Vaše zaměstnance a jejich děti můžeme připravit program v podobě sportovních či dovednostních disciplín, Mikulášskou nadílku, projížďky na lodích. Pro zvýraznění vánoční atmosféry rádi do Vaší organizace přineseme Betlémské světlo, které patří k tradičním vánočním symbolům. Další nabídkou z naší strany je výroba vánočních dárků či novoročních přání pro Vaše zaměstnance nebo dodavatele. Dle zájmu můžeme společně zorganizovat ekologické aktivity. Jsme otevřeni dlouhodobější a pravidelné spolupráci i dalším aktivitám odpovídajícím našim možnostem.

Organizací a společností se kterými spolupracujeme je na Ostravsku spousta – ZOO Ostrava, Impact Hub, Dolní oblast Vítkovic, Diecézní charita ostravsko-opavská, ASA Expert a.s. aj. Spolupráce je vždy uzavřena na základě Písemné dohody, darovací smlouvy, uveřejnění loga na stránkách, dobrovolnické činnost apod.

Pokud máte otázky k naší organizaci, chcete se informovat o možnostech spolupráce, neváhejte zavolat 732 265 141 nebo napsat na hana.miklosova(zavinac)skautostrava.cz. Vaše otázky rádi zodpovíme.

PODPOŘTE OSTRAVSKÝ SKAUTING, DĚKUJEME