Dějiny Ostravy jinak!

Dějiny Ostravy jinak!

V sobotu 11. 11. v 8 hodin ráno se před radnicí na Prokešově náměstí sešlo více než 20 skautek a skautů z celého okresu. Zde se rozdělili do dvojic či trojic a jejich úkolem bylo najít a vyluštit šifru, aby zjistili kam dál musí jít. Na každém z 8 stanovišť všechny čekalo 5 otázek z […]